Friday 22nd March 2019,
RapRock.az
Xəbərlər

Qaraqan — H&M [mp3]

Qaraqan - H&M

Qaraqan — H&M

mp3 formatda Yüklə — Download

Əlavə link Yüklə — Download

 

Sözləri:

Nəqarət
Bizi ayırır iki fərqli okean — Atlantik və Sakit
iki fərqli sahil
Füyuzat — H.O.S.T, Molla Nəsrəddin — MadHouse
İki fərqli leybl ortasında eyni Sabir (Cavid)

Onun fərqli fikirləri
Qorxulu gəlir ona el arasında deyirlər «dəli»
Qarğalar deyil köçəri
Amma bir də gördün getdi, onda olmayasan şo-o-ok!
Onun kimi dəlilərin azadlığı qıcıqlandırır
kimləri ki, qolunda zəncir!
Yaxşı yadında saxla bizləri
Uşaqlıq xatirən, amma xatirə üçün nəsə ço-o-ox
Olur Qarğa artıq tarix, mikrofon mənə sadiq
10 il zirvəyə sahib!
«Bu nə özündən razılıq?
Belə deyildin!»
Amma sözün düzün demək hər bir repçiyə bo-o-orc
Danabaş kəndinə gəlir, Tiflisdən yeni jurnal,
Brooklyndən yeni solo!
Nəqədər tökürüy tər biz “Sabirlər”, “Cavidlər»
200 il yazırıq amma hələ xeyri yo-o-ox

Birinci dəfə H.O.S.T, ikinci dəfə MadHouse
Hər dəfə USA -ə gələndə partlayır Paris!
Atalar üçdən deyib görək sabah nə olur?
Göydən üç alma atmışam, amma tutan yo-o-ox
Hərə bir cürə burda dəli!
Adını necə qoysan eləcə də dənizdə üzəcəy gəmi
«İnqilab», «Sufilik», «Hip-Hop»
— nə işiniz var qutarın, gəlin bura
sizinçün darıxmışam ço-o-ox!
Nə qədər fərqli tərzi dənədi, kəsəri yoxdu nəzmin,
bəsdi sətrin hərf yığını — yox savad, yox təhsil!
Nə qədər yazdım illər ərzi, nə qədər tikdi dərzi!
Səbətə yoxdu etibar — tökülür gilas sanki po.. O-o-ou
Mənim içimdə yaşayır dəli və dahi
Say hesabı yox treklərin məxaric, MADdaxil
Mən sahil kənarından baxıram arxaya,
Nöqtə olacaq vergül
Show must go-o-on !

Leave A Response